1. Home
  2. Blog
  3. Uprawnienia operatora i konserwatora suwnic oraz wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia – co musisz wiedzieć!
Co nowego
Blog

Uprawnienia operatora i konserwatora suwnic oraz wciągarek ogólnego i specjalnego przeznaczenia – co musisz wiedzieć!

shutterstock_707113165

 

Po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 roku wszystkie bezterminowe zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów i konserwatorów suwnic są ważne wyłącznie do 1 stycznia 2024 roku.

 

Posiadane uprawnienia należy przedłużyć, spełniając określone w rozporządzaniu warunki, a nowe uprawnienia nabywane są zgodnie z nowymi wytycznymi.

 

JAK PRZEDŁUZYĆ UPRAWNIENIA UDT NA SUWNICE?  - czytaj

 

 

PODZIAŁ SUWNIC I WCIĄGAREK 

 

Przepisy dzielą uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego na dwie kategorie urządzeń – suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia oraz suwnice specjalne.

 

 

Pierwsza kategoria to  SUWNICE, WCIĄGARKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA – urządzenia sterowane z poziomu roboczego lub w sposób bezprzewodowy. 

 

W tej kategorii urządzeń egzamin zdajesz na suwnicy z poziomu 0, a po jego zaliczeniu możesz obsługiwać suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu 0 lub z kabiny: m.in. suwnica bramowa, suwnica pomostowa, suwnica warsztatowa oraz obsługiwać wciągarki ogólnego przeznaczenia, w tym wciągarka elektryczna, wciągarka łańcuchowa, wciągarka ręczna.  

 

Na urządzenia pierwszej kategorii uprawnienia przyznawane są na okres 10 lat.

 

........................

 

Druga (wyższa) kategoria to SUWNICE SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA oraz SUWNICE, WCIĄGARKI I WCIĄGARKI OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA.

 

Do suwnic specjalnego przeznaczenia zaliczamy między innymi: kafarowe, chwytnikowe, chwytakowe, czerpakowe, łapowe, kleszczowe, kolumnowe, wsadowe, hartownicze, kuzienne, lejnicze, w tym suwnice kontenerowe.

 

W tej kategorii urządzeń egzamin zdajesz na dowolnej suwnicy specjalnego przeznaczenia, a po jego zaliczeniu możesz obsługiwać każdą suwnicę specjalnego przeznaczenia, suwnicę hakową ogólnego przeznaczenia, sterowaną z poziomu 0 lub z kabiny, a także wciągarki ogólnego i specjalnego przeznaczenia.

 

Na urządzenia drugiej kategorii uprawnienia wydawane są na okres 5 lat.

 

........................

 


CZY POSIADAJĄC UPRAWNIENIA OPERATORA SUWNICY MOGE ZAJMOWAĆ SIĘ KONSERWACJĄ?

 

Kategoria uprawnień dla konserwatorów to zupełnie odrębna grupa szkoleń oraz egzaminów. Należy do nich przystąpić osobno, jeśli chce się posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne UDT na suwnice, zarówno dla operatora i konserwatora.

 

Wynika to z bardzo prostej przyczyny. Konserwator suwnic musi posiadać znacznie szerszą i kompleksową wiedzę na temat działania i diagnostyki suwnic: ich właściwej eksploatacji, wytrzymałości, obciążeń oraz prowadzenia dokumentacji technicznej – dla poszczególnych typów i modeli suwnic. Dodatkowo, konserwator musi posiadać wiedzę z zakresu wyposażenia i działania elektrycznego oraz mechanicznego suwnic. Zalicza się do tego zdobycie świadectwa kwalifikacyjnego G1- Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci o napięciu do 1kV (nazywanych również uprawnieniami SEP). Dopiero po ich zdobyciu może przystąpić do egzaminu UDT / TDT na konserwatora.

 


Uprawnienia konserwatora suwnic i wciągarek, zarówno ogólnego jak i specjalnego przeznaczenia, są ważne 5 lat.

 

........................

 

KURS – OPERATOR SUWNICY / KONSERWATOR SUWNICY GDAŃSK

 

Kurs dla operatorów i konserwatorów suwnic w Centrum Szkoleń Inżynieria:

  • wszystkie zajęcia teoretyczne oraz praktyczne odbywają się w naszej siedzibie na Oruni – Trakt św. Wojciecha,
  • egzamin UDT zdajesz na tym samym sprzęcie – również w naszej siedzibie,
  • szkolmy na różnego rodzaju suwnicach hakowych i specjalnych.

 

Na indywidualną prośbę – szkolenia teoretyczne, praktyczne i egzaminy mogą być realizowane w siedzibie firmy Zamawiającego.

 

ZAPISY - LINK

RADOSŁAW KOŃCZYK:

tel.:    669 381 859
mail:  radek@inzynieria.org

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook