1. Home
  2. Blog
  3. Chcesz zrobić karierę w branży technologii bezwykopowych? Wiertnice poziome i horyzontalne - sprawdzam!
Co nowego
Blog

Chcesz zrobić karierę w branży technologii bezwykopowych? Wiertnice poziome i horyzontalne - sprawdzam!

GRAFIKA 1

 

Jeśli chcesz zostać operatorem wiertnicy horyzontalnej i poziomej, musisz posiadać państwowe uprawnienia do obsługi  wiertnic dla technologii bezwykopowych w poszczególnych klasach: kl. III - średnica rury do 800 mm i kl. II – wszystkie.

 

Aby uzyskać takie uprawnienia, musisz przejść kurs operatora wiertnicy w technologiach bezwykopowych, który przygotuje się do zdania teoretycznego i praktycznego egzaminu państwowego przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie (IMBiGS).

 

Po zdanym egzaminie zdobywasz bezterminowe uprawnienia operatora, które potwierdzają: świadectwo oraz wpis do książki operatora maszyn. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS prowadzi rejestr takich świadectw i wpisów, a w razie potrzeby wydaje duplikaty uprawnień.

 

 

 

 

Kursy operatorów wiertnic realizowane są zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Centrum Szkoleń Inżynieria w Gdańsku od lat szkoli uczestników do niemal 100% zdawalności egzaminów państwowych (98%) - na wszystkie wiertnice technologii bezwykopowych:

klasa III - średnica rury do 800 mm
klasa II – wszystkie (z wyłączeniem narzędzi ręcznych).

 

 

 

CZYM JEST TECHNOLOGIA BEZWYKOPOWA - HDD? 

 

Ostatnie 30 lat to dynamiczny rozwój technologii bezwykopowych. Stały się już teraz niezależną branżą, która wykorzystana jest w niezliczonych projektach instalacji infrastruktury podziemnej – na lądzie i wodzie. Budowa sieci gazowych, paliwowych, wodnokanalizacyjnych, telekomunikacyjnych czy energetycznych. Szeroka gama maszyn daje ogromne możliwości co do długości instalacji oraz średnic otworu.

 

Wszędzie tam, gdzie wykorzystanie konwencjonalnych metod odkrywkowych jest czasochłonne, generuje zbyt duży koszt lub zbyt duże ryzyko względem pracowników czy środowiska - wkracza technologia bezwykopowa wykorzystująca wiertnice horyzontalne (HDD).

 

 

 

 

HDD swoją nazwę, jak większość tego typu branż, zaczerpnęło z języka angielskiego - Horizontal Directional Drilling (horyzontalne wiercenia kierunkowe). Wiertnice wykorzystują nowoczesne systemy sterowania i pomiarowe, dzięki temu trajektoria ich pracy i położenie punktu wyjścia jest niezwykle precyzyjne i idealnie pokrywa się z projektem. Pozwala to na wydajną i wygodną pracę nawet na obszarach silnie zurbanizowanych – sieci dróg, osiedla, zabytkowe centra miast, itd. HDD to równiez mniejsze utrudnienia dla mieszkańców zamieszkałych terenów, na których realizowane są dane inwestycje.

 

Ostatnie lata w Polsce to regularny rozwój i wzrost zatrudnienia w technologiach bezwykopowych, a to za sprawą sporych inwestycji w budowę m.in. sieci o dużych przepustowościach dla sektora gazowego. Branża gazowa odpowiada 60% wszystkich inwestycji z wykorzystaniem tej technologii.

 

 

 

NAJWIĘKSZE FIRIMY I PROJEKTY WYKORZYSTUJĄCE HDD - POLSKA

 

Największe firmy i inwestycje rynku HDD w Polsce wg następujących kryteriów: wskaźnika trudności projektu HDI (Hole Difficulty Index), długości otworu wiertniczego oraz objętości zainstalowanego rurociągu w pojedynczym otworze.

 

HDI – ang. Hole Diffuculty Index - liczbowy wskaźnik będący iloczynem długości otworu (m) i średnicy rurociągu (cale), pozwalający na ocenę trudności realizacji projektu.

 

TOP 200 – lista najbardziej zasłużonych projektów HDD w ostatnich 30 latach w Polsce wg ww. kryteriów.

 

 

TOP 15 największych spółek wiertniczych w historii polskiego rynku

 

 

TOP 15 największych spółek wiertniczych w historii polskiego rynku wg kryterium długości otworu

 

 

Niezależnie od zastosowanego kryterium oceny, pierwsza dwójka największych firm w Polsce pozostaje niezmienna, a dystans pomiędzy pierwszą dwójką a pozostałymi konkurentami jest już wyraźny.
1. ZRB Janicki Gierałtowice
2. Nawitel Wrocław

 


Liderem polskiego rankingu HDI jest od 2019 r. projekt polegający na instalacji 1180 m rurociągu o średnicy 40” (DN1000) pod dnem rzeki Odry w ramach budowy magistrali gazociągowej wysokiego przesyłu. Prace zostały wykonane na potrzeby gazociągu Brzeg–Zębice–Kiełczów budowanego na zlecenie spółki Gaz-System S.A. Generalnym wykonawcą robót budowlanych jest spółka STALPROFIL, a podwykonawcą odpowiedzialnym za roboty wiertnicze w technologii HDD została firma ZRB Janicki.

 

 

 

Źródło: Inżynieria.com 

 

DOŁĄCZ DO BRANŻY!

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook