1. Home
 2. Blog
 3. Dofinansowania do szkoleń pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy
Co nowego
Blog

Dofinansowania do szkoleń pracowników - Krajowy Fundusz Szkoleniowy

shutterstock_1868026477

 

Skorzystaj z bezpłatnego wsparcia na szkolenia i kursy dla swoich pracowników – lub dla siebie! Nabory wniosków na dofinansowania z KFS trwają regularnie, a pule w zależności od Urzędu Pracy pojawiają się co kilka miesięcy – nawet do 3-4 razy w roku!


W tym artykule znajdziesz wygodny przewodnik po Powiatowych Urzędach Pracy województwa pomorskiego, z którymi współpracuje Centrum Szkoleń Inżynieria. Adresy www stron internetowych i numery telefonów, pod którymi sprawdzisz gdzie aktualnie trwa nabór, pobierzesz niezbędne dokumenty oraz dowiesz się kiedy najlepiej złożyć wniosek.


Odpowiedni wniosek należy złożyć 30 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia więc nie przegap nadchodzących terminów.

 

----------------

 

Wielu przedsiębiorców nadal nie wykorzystuje możliwości finansowego wsparcia, jakie daje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. A pula środków i dotacji może zwrócić nawet 100% kosztów kształcenia.

 

 

Dofinansowania do szkoleń w Inżynieria Gdańsk

 

 

 

Nasze Centrum od wielu lat blisko współpracuje z Powiatowymi Urzędami Pracy w województwie pomorskim. Znamy lokalne możliwości, pomożemy w złożeniu odpowiedniego wniosku oraz przygotujemy dokumentację szkoleniową oraz fakturę, aby sprawnie i szybko rozliczyć koszty szkolenia.


Z nami zrealizujesz pełen zakres szkoleń z dofinansowaniem dostępnych na naszej stronie internetowej – LINK .

Dofinansowania do szkoleń na operatorów maszyn budowlanych,  kursy spawania, rusztowania i urządzenia transportu bliskiego.

 

 

 

Kto może skorzystać ze środków KFS?

 

Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego może skorzystać każdy pracodawca, niezależnie od wielości firmy czy rodzaju działalności. Pracownik objęty szkoleniem musi posiadać umowę o pracę, na czas nieokreślony lub określony – w dowolnym wymiarze godzin.

 

 • Zwrot 100% wartości szkolenia dla mikroprzedsiębiorstw*
 • Zwrot 80% dla pozostałych firm.

 

W obu przypadkach, można pozyskać nie więcej niż 300% wartości przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika szkolenia.

*mikroprzedsiębiorca - firma zatrudniająca do 10 pracowników oraz nie przekraczająca rocznych rocznych obrotów lub całkowitego bilansu rocznego na poziomie 2 mln euro.

 

 

Ścieżka pozyskania środków z KFS

 

 • Skontaktuj się z Nami, aby określić potrzeby szkoleniowe w Twojej firmie.
 • Zweryfikuj dostępne środki i daty naboru wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy do jakiego terytorialnie jesteś przypisany.
 • Złóż wniosek i czekaj na decyzję.
 • Po pozytywnej decyzji – podpisz umowę z Powiatowym Urzędem Pracy.
 • Realizacja szkolenia w wyznaczonym terminie.
 • Przygotowanie dokumentacji ze szkolenia, egzaminów oraz faktury, niezbędnych do rozliczenia kosztów z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

 

Na co moge złożyć wniosek o dofinansowanie KFS? 

 

Priorytetowe obszary wsparcia firm w zakresie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
 • wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

 

 

 

 

Dofinansowania do szkoleń z KFS – województwo pomorskie

 

Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy – 12 miast i miejscowości (województwo pomorskie), z którymi współpracuje Centrum Szkoleń Inżynieria w Gdańsku.


Dla waszej wygody, przygotowaliśmy numery telefonów kontaktowych do osób odpowiedzialnych za nabory wniosków z KFS oraz adresy internetowe strony Powiatowych Urzędów Pracy.

 

 

 MIASTO 

STRONA INTERNETOWA 

NUMERY TELEFONÓW 
GDYNIA https://gdynia.praca.gov.pl/ 

(58) 776 12 65

(58) 776 12 06

(58) 776 12 20

BYTÓW https://bytow.praca.gov.pl/  (59) 823 41 26
KARTUZY https://kartuzy.praca.gov.pl/  (58) 694-09-17 
KOŚCIERZYNA https://koscierzyna.praca.gov.pl/  (58) 680-20-65
LĘBORK https://lebork.praca.gov.pl/ 

(59) 8667 152

(59) 8667 151

MALBORK  https://malbork.praca.gov.pl/  (55) 555 02 66
NOWY GWÓR GDAŃSKI  https://nowydworgdanski.praca.gov.pl/  (55) 246 95 00
WEJHEROWO  https://wejherowo.praca.gov.pl/ 

(58) 677 63 14

(58) 677 63 08

(58) 677 63 08

SŁUPSK https://slupsk.praca.gov.pl/  (59) 846 09 72
TCZEW https://tczew.praca.gov.pl/  (58) 532 82 72 wew. 305
PUCK  https://puck.praca.gov.pl/   
STAROGARD GDAŃSKI  https://starogardgdanski.praca.gov.pl/  (58) 690 33 60

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook