Szkolenia zawodowe i doszkalające – o firmie | Inżynieria Gdańsk
  1. Home
  2. O nas
O nas

Profesjonalne szkolenia zawodowe

Centrum Szkoleń - Inżynieria powstało w 2005 roku w Gdańsku w wyniku zmian w branży budowlanej w aspekcie posiadania odpowiednich uprawnień państwowych zgodnych z regulacjami Unii Europejskiej.

Pierwotnie nasza oferta dotyczyła szkoleń na obsługę/konserwację urządzeń poddozorowych UDT, z czasem zakres szkoleń powiększył się o operatorów sprzętu budowlano - drogowego, montażystów rusztowań, spawaczy oraz wielu innych specjalności.

 

Ponad 10 lat doświadczenia

Dziś możemy pochwalić się posiadaniem licznych, branżowych certyfikatów oraz wyróżnień, a także stale rosnącą liczbą klientów. Nie zamierzamy jednak osiąść na laurach, wciąż przyświeca nam jeden cel - 100 % satysfakcji klienta. Dziesięcioletnie doświadczenie w branży oraz drzemiąca w nas ambicja wymuszają na nas świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dlatego oprócz działalności szkoleniowej staramy się wspierać osoby prywatne w poszukiwaniu pracy, natomiast przedsiębiorstwa w pozyskiwaniu kadry z odpowiednimi kwalifikacjami.

 

100% gwarancji satysfakcji po ukończeniu szkolenia

17 lat Nasze centrum szkoleń powstało w 2005 roku

100 rodzajów szkoleń prowadzonych przez profesjonalisów

35500 tyle osób już ukończyło nasze szkolenia i otrzymało po nich pracę

Certyfikaty

Centrum Szkoleń Inżynieria spełnia następujące kryteria:

Inżynieria

Baza szkoleniowa

Siedziba naszej placówki mieści się w Gdańsku, przy Al. Gen. J. Hallera 16/18, w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Parking dla samochodów znajduje się na zapleczu szkoły – wjazd przez bramę obok wejścia głównego CKZiU.

 

Dysponujemy salami dydaktycznymi o powierzchni od 40 do 100 m2. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, makiety, plansze, przekroje maszyn, co w znacznym stopniu ułatwia proces przyswajania wiedzy przez kursantów.

Połączenie spółek

Połączenie spółek

Szanowni Państwo,

 

Zarządy spółek Inżynieria Edukacja Zawodowa Sp. z o.o. oraz Inżynieria Sp. z o.o. niniejszym informują, że w związku z zamiarem połączenia spółek:

 

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Inżynieria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółki przejmowanej) na spółkę Inżynieria Edukacja Zawodowa Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółkę przejmującą) za udziały, które Spółka przejmująca wydaje wspólnikom Spółki przejmowanej – tj. poprzez połączenie się przez przejęcie.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia), a Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, na podstawie przepisu art. 493 § 1 i 2 k.s.h.

Szczegółowe zasady połączenia zostały określone w Planie połączenia poprzez przejęcie, który udostępniamy do publicznej wiadomości na niniejszej stronie internetowej.

 

PLAN POŁĄCZENIA - LINK

Oddział naszej placówki mieści się w Gdańsku – Oruni na Trakcie św. Wojciecha 207, w bliskim sąsiedztwie Urzędu Dozoru Technicznego. W tym miejscu realizujemy szkolenia UDT oraz spawalnicze. Pod tym adresem mieści się również nasz poligon do zajęć praktycznych z parkiem maszynowym.

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook