Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawacza | Centrum Szkoleń Inżynieria
  1. Home
  2. Blog
  3. Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawacza - zasady i normy BHP spawania
Co nowego
Blog

Bezpieczeństwo i higiena pracy na stanowisku spawacza - zasady i normy BHP spawania

65

 

Ścisłe przestrzeganie zasad BHP podczas procesów spawania jest kluczowe dla zdrowia i życia pracownika, ale również wytrzymałości i trwałości realizowanej przez niego pracy. Temat bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku spawacza możemy podzielić na kilka kluczowych obszarów:

  • przygotowanie i wyposażenie pomieszczenia do pracy spawacza
  • indywidualne środki ochrony indywidualnej spawacza
  • bezpieczna organizacja stanowiska pracy spawacza
  • podstawowe wymagania BHP względem spawacza na stanowisku pracy oraz ocena ryzyka zawodowego

Trzeba pamiętać, że spawacz oraz osoby w jego otoczeniu narażone są na szereg niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia sytuacji oraz czynników. Przestrzeganie zasad BHP to minimalizacja zagrożenia oraz negatywnych konsekwencji pracy w szkodliwych warunkach w przyszłości.

 

 

 

 

Podstawowa zasada BHP spawania – kwalifikacje spawacza

 

Powinniśmy zacząć od tego, że spawania nie może wykonywać osoba, która nie ma ku temu odpowiednich kwalifikacji. Według Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych, osoby chcące wykonywać zawód spawacza muszą posiadać: zaświadczenie o ukończeniu kursu spawacza,  świadectwo zdanego egzaminu spawacza lub książkę spawacza. Dodatkowo, muszą mieć aktualne badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu oraz potwierdzenie odbycia kursu BHP. W zależności od rodzaju pracy, każdy spawacz powinien być przeszkolony z zagrożeń oraz ich pomiarów, w danej firmie i na jego konkretnym stanowisku pracy. Dopiero taki pracownik może bezpiecznie wykonywać swoje obowiązki.

 

 

Spawalnia – podstawowe informacje z zakresu BHP

 

 

Spawalnia powinna być zawsze odrębnym pomieszczeniem lub wydzieloną częścią pomieszczenia ze stałymi stanowiskami do spawania oraz cięcia metali. Powinna być zbudowana z materiałów niepalnych. Wysokość spawalni określa się jako nie mniejszą niż 3,75 m, a odległość między stanowiskami spawalniczymi powinna wynosić nie mniej niż 1 metr. Na każde stanowisko spawalnicze powinno przypadać minimum 2 m². Stanowiska do spawania muszą być wyposażone w wyciąg dymów, pyłów i gazów spawalniczych. Dodatkowo, w spawalni temperatura nie może spadać poniżej 14 stopni Celsjusza. 

 

Środki ochorny osobistej spawacza

 

                             

 

Spawacz narażony jest na szereg zagrożeń podczas wykonywanej pracy. Zaliczamy do nich m.in. wysoką temperaturę, dym spawalniczy, promieniowanie widzialne, podczerwone i ultrafioletowe, hałas czy wibracje. Zarówno spwacz, jak i jego pracodawca, muszą zadbać o odpowiednie wyposażenie indywidualne pracownika. Wszystkie środki ochrony indywidualnej muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i normy. Do podstawowych środków ochorny osobistej spawacza zaliczamy: środki ochrony oczu i twarzy (okulary, gogle, przyłbice spawalnicze – norma PN-EN 175), odzież ochronną (fartuchy, narzuty, spodnie ogrodnicznki, kombinezony), obuwie specjalistyczne (niepalne, ojejoodporne, antypoślizgowe, antystatyczne – norma PN-EN ISO 20345), środki ochrony rąk (rękawice spawalnicze – normy PN-EN 388:2017-02 i PN-EN 407:2007), izolujący sprzęt ochrony układu oddechowego (półmaski i maski z filtrami gazowymi i wychwytującymi cząstki stałe).

 

 

Stanowisko pracy spawacza gazowego i spawacza łukiem elektrycznym

 

                                   

 

Stanowisko spawacza gazowego powinno być wyposażone w: stół spawalniczy z uchwytem do mocowania blach i rur w różnych pozycjach, zaczep do odkładania palnika, siedzisko z regulowaną wysokością, punkty zasilania gazów (tlen, acetylen), palnik z wężami spawalniczymi, bezpieczniki przypalnikowe, wentylację stanowiskową lub wyciąg, narzędzia – cęgi, młotek, szczypce i szafka narzędziowa.

 

Stanowisko spawacza łukiem elektrycznym powinno posiadać: stół spawalniczy z uchwytem do mocowania elementów spawanych w dowolnych pozycjach, wieszak do odkładania uchwytu spawalniczego, stołek z regulacją wysokości siedziska, dywan lub wykładzinę izolacyjną, gumową zabezpieczaacą spawacza przed porażeniem prądem, żródło prądu (prostownik spawalniczy), wentylację lub urządzenia filtrujące powietrze, kosz na odpadki elektrod otulonych, narzędzia ślusarskie takie jak: szczypce, młotki czy szczotki druciane i szafkę narzędziową.

 

Przed rozpoczęciem pracy spawacz powinien sprawdzić przede wszystkim: kompletne wyposażenie oraz stan techniczny wyposażenia stanowiska pracy, sprawność osprzętu technicznego, ustawienie parawanów, zasłon spawalniczych, funkcjonowanie wentylacji, ustawienie oświetlenia oraz bezpieczeństwo stanowiska spawalniczego pod względem przeciewpożarowym.

 

 

Wymagania BHP wobec spawacza na stanowisku pracy

 

Spawacz przed rozpoczeciem pracy każdorazowo musi być odpowiednio ubrany. Jeśi istnieje jakiekolwiek prawdobodobieństwo niebezpieczeństwa, spawacz zobowiązany jest do nie podejmowowania pracy. Aby właściwie przygotować stanowisko oraz ocenić ewentualne ryzyko, przed spawaniem należy przede wszystkim: przejść odpowiednie przeszkolenie BHP w konkretnej firmie i z charakterystyki danego stanowiska, przeanalizować bezpieczny przebieg pracy i wykonywanych czynności, zapoznać się z instrukcją technologiczną sprzętu, sprawdzić wyposażenie stanowiska oraz stan techniczny wyposażenia: urządzeń i środków ochrony indywidualnej, przygotować stanowisko: oświetlenie, wentrylację i uchwyty oraz sprawdzić czy na stanowisku nie znajdują się niepotrzebne elementy lub materiały palne. Spawacz powinien być skupiony i wypoczęty.

Pamiętaj! Stosowanie środków ochrony osobistej nie oznacza eliminiacji ryzyka zawodowego. Przestrzeganie każdorazowo zasad BHP pozwala na minimalizację niebezpiecznych sytuacji w miejscu pracy.

 

Kursy spawania Gdańsk – Centrum Szkoleniowe Inżynieria

 

 

Jeśli chcesz mieć pewność, że wybrałeś najlepszy kurs spawania w Gdańsku – wybierz koniecznie Centrum Szkoleniowe Inżynieria! Tutaj nauczymy Cię bezpiecznej i wydajnej pracy, a nie tylko zdania egzaminu. Zdobądź gwarancję dobrego zatrudnienia po ukonczonym kursie. Pracujemy wyłącznie na materiałach najwyższej jakości. Nasza spawalnia czynna jest dla Ciebie codziennie w godzinach 8 do 16 gdzie nieprzerwanie możesz szlifować swoje umiejętności. U nas przez 2 tygodnie zajmujesz się głównie praktyką, dzięki czemu codziennie robisz progres i jesteś coraz lepszy.

Świetnie wyposażona spawalnia - 15 wentylowanych stanowisk i nowoczesny sprzęt spawalniczy - FRONIUS, ESAB, Lincoln Electric Powertec.

Chcesz wiedzieć więcej? 

 

KURS SPAWANIA - GDAŃSK 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook