Żurawie | Jak długo są ważne uprawnienia operatora oraz jak wygląda egzamin?
  1. Home
  2. Blog
  3. Żurawie | Jak długo są ważne uprawnienia operatora oraz jak wygląda egzamin?
Co nowego
Blog

Żurawie | Jak długo są ważne uprawnienia operatora oraz jak wygląda egzamin?

shutterstock_1660568041

 

Do wejścia w życie Rozporządzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne operatorów żurawi przestają być bezterminowe! Ich okres ważności liczy się jako 5 lat od dnia opublikowania rozporządzenia, czyli od 1 stycznia 2019 roku. Warunkami przedłużenia uprawnień jest czynne wykonywanie zawodu, określone w ustawie jako minimum 3 lata w ostatnich 5 latach. To wręcz rewolucyjne zmiany w prawodawstwie dotyczącym operatorów żurawi, do których zarówno pracownicy, jak i pracodawcy muszą się odpowiednio przygotować.

 

We wniosku o przedłużenie uprawnień należy potwierdzić formułę:

 

Oświadczam, że wykonywałem(-łam) czynności w zakresie określonym we wskazanym w tym wniosku zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej trzy lata, w okresie ostatnich 5 lat ważności tego zaświadczenia. Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia, wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.

 

 

WZÓR WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE UPRAWNIEŃ – OPERATOR ŻURAWIA

 

 

 

 

 

Data finalna terminu ważności to zatem 1 stycznia 2024 roku, a o przedłużenie ważności należy wnioskować nie później niż 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia. Jeżeli nie spełniasz warunków wynikających z ustawy, musisz wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na zasadach ogólnych, czyli tak jakbyś do egzaminu przystępował po raz pierwszy.

 

 

JAK WYGLĄDA EGZAMIN NA OPERATORA ŻURAWIA?

 

Bez względu na rodzaj urządzenia, wszystkie typy żurawi podlegają dozorowi technicznemu, a co za tym idzie, ich operatorzy muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez właściwy organ dozoru technicznego czyli UDT, TDT lub WDT. Żurawie o udźwigu do 250 kg, z wyłączeniem tych służących do przemieszczania osób, podlegają dozorowi uproszczonemu. Nie wymagają zgłoszenia do UDT i badań, ale ich obsługą również muszą się zajmować osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. Jedyne żurawie nie objęte koniecznością zdobycia uprawnień to urządzenia z napędem ręcznym.

 

 

 

Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na pisemny wniosek zainteresowanego.  Egzamin może być zdawany wyłącznie na jeden rodzaj urządzenia w tym samym czasie. Wzór wniosku, o którym mowa możesz ściągnąć tutaj:

 

WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI – OPERATOR ŻURAWIA

 

 

Termin egzaminu jest wyznaczany maksymalnie 30 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. Egzamin przeprowadza odpowiednia komisja kwalifikacyjna w co najmniej dwuosobowym składzie.

 

Składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna przeprowadzana jest w formie pisemnej. Aby ją zaliczyć należy odpowiedzieć poprawnie na 11 z 15 pytań. Pozytywne zaliczenie części teoretycznej jest warunkiem przystąpienia do części praktycznej na urządzeniu.

 

Po pozytywnym wyniku egzaminu z części teoretycznej i praktycznej Dozór Techniczny wydaje odpowiednie zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi danego typu żurawia, które ważne jest od 5 do 10 lat, w zależności jakiego rodzaju żurawia dotyczy. Należy pamiętać, że na  3 m-ce przed upływem ich ważności trzeba jest przedłużyć wnioskiem złożonym w UDT.

 

WAŻNE! W Centrum Inżynieria posiadamy własny żuraw przenośny HDS oraz żuraw samojezdny. Każdy kursant przechodzi szkolenie oraz egzamin przez komisją UDT na tym samym urządzeniu w jednym miejscu.

 

 

 

JAK DŁUGO WAŻNE SĄ UPRAWNIENIA DLA OPERATORÓW ŻURAWI?

 

 

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook