Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Podesty ruchome przejezdne

27

Przeprowadzamy szkolenia na wszystkie typy podestów ruchomych przejezdnych

 (nazwy potoczne: zwyżki, podnośniki koszowe, sztajgery)
 

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat
  • wykształcenie: co najmniej podstawowe
  • ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy

 

2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba naszej placówki w Gdańsku - Oruni ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub siedziba zleceniodawcy

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów podestów ruchomych. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego

 

6. Zajęcia praktyczne

Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy własny podesty ruchomy marki GROVE o wysięgu 7 m i wysokości podnoszenia 15 m. Typ podestu: wolnobieżny teleskopowo - przegubowy.

 

7. Egzamin państwowy - Urząd Dozoru Technicznego

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez w/w instytucję na okres 5 lat.

37-452637-4637-4237-8137-201

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook