Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Hakowy

70-230

Organizujemy szkolenia na hakowego, lukowego,  poddźwigowego - sygnalistę.
 

1. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia indywidualnie ze zleceniodawcą, tel. 669 381 859

2. Miejsce szkolenia

Siedziba zleceniodawcy lub siedziba naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207

3. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów.

4.  Uprawnienia

Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia na druku MEN. Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook