Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Konserwacja: wózków jezdniowych , podestów ruchomych, suwnic, żurawi, przenośników taśmowych, przeciągarek wagonowych

65

Organizujemy szkolenia w zakresie konserwacji urządzeń wymienionych w dziale "operatorzy".

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – konserwatorów urządzeń transportu bliskiego.

 

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończone 18 lat
  • świadectwo robotnika wykwalifikowanego, świadectwo czeladnicze lub świadectwo ukończenia technikum, szkoły zawodowej, ewentualnie tytuł kwalifikacyjny mistrza
  • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim
  • posiadanie zaświadczenia SEP do 1kv

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. 

Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia kwalifikacyjne wydawane przez w/w instytucję.

261631

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook