Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Wózki podnośnikowe ze zmiennym wysięgiem tzw. teleskopowe

5

Organizujemy szkolenia na wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane z wysięgnikiem (dawna kat. IWJO)

  • wózki specjalizowane z wysięgnikiem
  • wózki specjalizowane w tym z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem

(potocznie:ładowarki teleskopowe, wózki teleskopowe, telehandlery)
 

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat
  • wykształcenie: co najmniej podstawowe
  • odpowiedni stan zdrowia - właściwe orzeczenie lekarskie

 

2. Program szkolenia

Zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

3. Terminy szkoleń 

W każdy poniedziałek tygodnia lub do uzgodnienia ze zleceniodawcą

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba naszej placówki w Gdańsku - Oruni  przy ul. Trakt św. Wojciecha 207

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów. Są to operatorzy oraz konserwatorzy z uprawnieniami UDT. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego

 

6. Zajęcia praktyczne

Przeprowadzamy na wysokiej klasy wózku teleskopowym marki JCB Q 3500 kg, wysięg 14 m.

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję ważne przez okres 5 lat.

45457

Zapisy

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook