Wstecz

Szkolenia

Szkolenia rusztowania

Zobacz listę szkoleń

Monter rusztowań budowlano-montażowych

20141016_150414

Obowiązek uzyskania prawidłowych uprawnień w zakresie montażu rusztowań regulują następujące akty prawne:

  • Rozporządzenie MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.03.47.401)
  • Rozporządzenie MINISTRA GOSPODARKI z 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, drogowych, budowlanych (Dz.U.01.118.1263)
  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniające w/w Rozp. Min. Gosp.

 

Na podstawie decyzji Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie Centrum Szkoleń - Inżynieria spełnia wszystkie kryteria do przeprowadzania szkoleń z zakresu "Montażu i demontażu rusztowań budowlano - montażowych metalowych". Zajęcia teoretyczne jak i praktyczne prowadzimy w siedzibie naszej firmy.

 

Kandydat na montażystę musi spełniać następujące warunki:

  • być osobą pełnoletnią
  • posiadać wykształcenie minimum podstawowe
  • przedstawić zaświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu montażysty - demontażysty rusztowań

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Absolwenci po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu otrzymują książkę operatora/montażysty - demontażysty oraz certyfikat wydany przez w/wym. Instytucję.

 

Kursy odbywają się co miesiąc. 

 

Osoba do kontaktu - Witold Uleniecki tel. kom. 784 051 718 lub 58 341 97 39 lub mailowo witold@inzynieria.org

Zapisy

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook