Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Żurawie: wieżowe, samojezdne, przenośne (HDS), stacjonarne

40-227

Organizujemy szkolenia na wszystkie typy żurawi (potocznie: dźwigów) podanych poniżej

  • żurawie:  stacjonarne, przewoźne, przenośne (HDS), samojezdne
  • żurawie IŻ  -wieżowe (budowlane), szynowe (stoczniowe)
     

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: od 18 lat
  • wykształcenie conajmniej podstawowe
  • ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy - dotyczy żurawi wieżowych

 
2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą, 2 razy w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania od strony klientów

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Zajęcia teoretyczne i praktyczne: Inżynieria Gdańsk - Orunia ul. Trakt Św Wojciecha 207 / lub siedziba zleceniodawcy

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego: Inżynieria Gdańsk - Orunia ul. Trakt Św Wojciecha 207 

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów żurawii. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy własny żuraw przenośny (HDS) oraz własny żuraw samojezdny o udźwigu 20 ton. Zapewniamy również przeprowadzenie zajęć praktycznych na żurawiach wieżowych przy współpracy z renomowaną firmą Żurawie 24 mającą swoją siedzibę na terenie Pruszcza Gdańskiego.

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję ważne przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od typu żurawia)

40-5440-8640-22440-8440-22640-225

Zapisy

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook