Kurs operator wiertnic poziomych | Inżynieria Gdańsk
  1. Home
  2. Szkolenia
  3. Uprawnienia operatora maszyn
  4. Wiertnice poziome i horyzontalne
Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Wiertnice poziome i horyzontalne

31-34

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

CEL KURSU:

Przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi

  • wiertnic dla technologii bezwykopowych w poszczególnych klasach: kl. III - średnica rury do 800 mm
  • wiertnic dla technologii bezwykopowych kl. II - wszystkie

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora wiertnic dla technologii bezwykopowych danej klasy (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych). 

 

ZAJĘCIA TEORETYCZNE:

Inżynieria Gdańsk - Wrzeszcz al. Hallera 16/18, budynek Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr.1, piętro -1, pokój A05.

 

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE:

Inżynieria Gdańsk - Orunia ul. Trakt Św Wojciecha 207

32IMG_20210420_114719IMG_20210420_114725IMG_20210420_114754IMG_20210420_114814IMG_20210420_114822IMG_20210420_114920IMG_20210420_11533731

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook