Kurs operatora węzłów betoniarskich | Inżynieria Gdańsk
  1. Home
  2. Szkolenia
  3. Uprawnienia operatora maszyn
  4. Węzły betoniarskie
Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Węzły betoniarskie

32-35

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

CEL KURSU:

  • przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych (tzw. węzłów betoniarskich): kl. II - wszystkie

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz badania lekarskie odbywają się w naszej siedzibie. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi rejestr wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

43

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook