Wstecz

Szkolenia

Szkolenia elektroenergetyczne

Zobacz listę szkoleń

Elektroenergetyczne

Organizujemy kursy dla osób zajmujących się eksploatacją, dozorem urządzeń, instalacji i sieci w zakresie obsługi, montażu, konserwacji, remontów, które dzielą się na 3 grupy:

 

Grupa I

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną:

 • Urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 • Urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV
 • Zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 • Sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 • Elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 • Aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Grupa II

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne:

 • Kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • Sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 • Przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50kW
 • Urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW
 • Pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW
 • Sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych powyżej.

 

Grupa III

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe:

 • Urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 • Sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 • Sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłoczenie gazu)
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie większym niż 5kPa
 • Urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 • Przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 • Aparatura kontrolno – pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych powyżej
   

Kurs kończy się egzaminem przed komisją Stowarzyszenia Elektryków Polskich.  Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook