Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia lub specjalizowane

1-228

Przeprowadzamy szkolenia na wszystkie typy suwnic podanych poniżej:

  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia
  • suwnice, wciągniki i wciągarki ogólnego oraz specjalnego przeznaczenia

 

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat
  • wykształcenie co najmniej podstawowe
  • ważne orzeczenie lekarskie

2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Szkolimy 2 razy w miesiącu lub częściej w zależności od zapotrzebowania od strony klientów

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne: Inżynieria Gdańsk - Orunia ul. Trakt Św Wojciecha 207 lub Ssedziba zleceniodawcy

Egzamin przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego: Inżynieria Gdańsk - Orunia ul. Trakt Św Wojciecha 207 lub Ssedziba zleceniodawcy

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów podestów ruchomych. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy suwnice starowane z poziomu roboczego oraz kabiny do 50 ton.

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję ważne przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od typu suwnic).

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook