Lista nabliższych
kursów

PARK MASZYNOWY ZNÓW SIĘ POWIĘKSZYŁ

20210910_142435

MIło nam poinformować,  że nasz park maszynowy powiększył się o wielozadaniowy nośnik osprzętu czyli tzw. bobcata. 

Nie jest to ładowarka jednonaczyniowa jak niekiedy mylnie jest klasyfikowana. 

Aby obsługiwać tę maszynę należy posiadać uprawnienia z zakresu obsługi wielozadaniowego nośnika osprzętu. 

 

PODSTAWA PRAWNA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. z w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, operator powyższego sprzętu musi posiadać uprawnienia wydane Instytut Mechanizacji Budownictwa Skalnego z Warszawy.

 

Zapraszamy na kursy w 2021 

https://inzynieria.org/wielozadaniowe-nosniki-osprzetow-kurs-gdansk,92,pl

 

 

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook