Kurs operator otaczarki – praca | Inżynieria Gdańsk
  1. Home
  2. Szkolenia
  3. Uprawnienia operatora maszyn
  4. Otaczarki
Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Otaczarki

17-20

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
 

CEL KURSU:

  • przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych (otaczarek) kl. I - wszystkie

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych - wszystkich kl. I(świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych). W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora zespołów maszyn do produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych. Nasz ośrodek zapewnia możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich.

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz badania lekarskie odbywają się w naszej siedzibie. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi rejestr wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

 

 

 

------

Mieszkasz w Gdańsku, Sopocie, Gdyni, Redzie, Rumii, Wejherowie, Kościerzynie, Słupsku, Tczewie, Malborku, Kwidzynie, Bytowie, Lęborku, Chojnicach czy Nowym Dworze Gdańskim? Doskonale! Nasze kursy i skzolenia zawodowe czekają właśnie na Ciebie. Gdańska siedziba z placem manewrowym i bliskością do Dworca Głównego oraz zjazdu z obwodnicy stanowi mijesce z doskonałym dojazdem. Zapraszamy!

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook