Kursy operatorów koparki wielonaczyniowej do rowów Gdańsk, Gdynia | Inżynieria
  1. Home
  2. Szkolenia
  3. Uprawnienia operatora maszyn
  4. Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów
Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Koparki wielonaczyniowe łańcuchowe do rowów

56-141

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

CEL KURSU:

  • przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi koparek wielonaczyniowych łańcuchowych do rowów - wszystkie kl. III

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparek wielonaczyniowych łańcuchowych (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

 

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparek wielonaczyniowych łańcuchowych do rowów. Nasz ośrodek zapewnia możliwość wykonania niezbędnych badań lekarskich.

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz badania lekarskie odbywają się w naszej siedzibie. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi rejestr wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

 

 

--------

Zapraszamy na kursy i szkolenia zawodowe wszystkich miaszkanców województwa pomorskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Kościerzyna, Słupsk, Tczew, Malbork, Kwidzyn, Bytów, Lębork, Chojnice, Nowy Dwór Gdański), a także mieszkanców województw kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego - wszystkich tych, którzy chca w najlepszych warunkach i w dobrej cenie podnosić własne kompetencje zawodowe. Kursy i egzaminy dla operatorów koparki odbywają sie w naszej siedzibie na Oruni w Gdańnsku, blisko Dworca Głównego oraz niedaleko zjazdu z obwodnicy trójmiejskiej. Łatwy dojazd jest naszym dodatkowym atutem. 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook