Odnowienie uprawień UDT z inzynieria.org
  1. Home
  2. Odnowienie uprawnień UDT
Lista nabliższych
kursów

Odnowienie uprawnień UDT

UDT

Wszystkie zaświadczenia kwalifikacyjne z zakresu obsługi i konserwacji wydane przez UDT/TDT/WDT przed dniem 01.06.2019 r. (czyli wszystkie uprawnienia na odwrocie których nie widnieje „data ważności” tzw. uprawnienia bezterminowe) tracą ważność w dniu 01.01.2024 r

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych w celu przedłużenia zaświadczenia kwalifikacyjnego należy złożyć wniosek o jego przedłużenie nie później niż do 3 miesiące przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia.

W przypadku złożenia wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego po terminie 3 miesięcy przed dniem upływu ważności tego zaświadczenia, zaświadczenie nie zostanie przedłużone. Uprawnienia stracą ważność i trzeba będzie na nowo zdać egzamin kwalifikacyjny.

Wniosek może złożyć tylko osoba, na którą wydane jest zaświadczenie. Wniosek można złożyć tylko do jednostki dozoru technicznego (UDT/TDT/WDT), która wydała zaświadczenie.

 

Kliknij link:

https://www.udt.gov.pl/formularze

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

1. Wniosek można złożyć w formie elektronicznej poprzez portal eUDT.gov.pl w tym celu potrzebny jest profil zaufany lub podpis kwalifikowany.

2. Dla osób nieposiadających profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego wniosek należy dostarczyć do odpowiedniej jednostki dozoru technicznego.

Wnioski można już składać i aktualnie są one bezpłatne.

Aby odnaleźć wniosek na stronie udt.gov.pl należy wybrać rubrykę WNIOSKI i FORMULARZE i pod napisem KWALIFIKACJE OSÓB znajduje się wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego

 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook