Kurs dla monterów sieci i instalacji sanitarnych | Inżynieria Gdańsk
 1. Home
 2. Szkolenia
 3. Szkolenia dodatkowe
 4. Monter instalacji sanitarnych
Wstecz

Szkolenia

Szkolenia dodatkowe

Zobacz listę szkoleń

Monter instalacji sanitarnych

Opis szkolenia: przygotowanie uczestników kursu do wykonywania czynności związanych z zawodem montera instalacji sanitarnych.

 

Program szkolenia obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

 • Przygotowanie robót instalacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych na podstawie dokumentacji technicznej
 • BHP oraz udzielanie pomocy przedmedycznej
 • Montaż instalacji wodociągowej z rur stalowych, miedzianych oraz z tworzyw sztucznych
 • Montaż instalacji kanalizacyjnej z rur z tworzyw sztucznych
 • Montaż przyborów sanitarnych
 • Prace konserwacyjne i naprawcze instalacji wodnych i kanalizacyjnych
 • Zajęcia praktyczne

 

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • wykształcenie co najmniej podstawowe

 

CERTYFIKATY:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook