Kurs dla operatora koparki Gdańsk, Gdynia | Inżynieria
  1. Home
  2. Szkolenia
  3. Uprawnienia operatora maszyn
  4. Koparki wielonaczyniowe
Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Koparki wielonaczyniowe

57-144

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
 

CEL KURSU:

  • przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy w zakresie obsługi koparek wielonaczyniowych kl. I - wszystkie

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik otrzymuje bezterminowe uprawnienia do wykonywania zawodu operatora koparki wielonaczyniowej danej klasy (świadectwo pozytywnego wyniku egzaminu oraz wpis do książki operatora maszyn roboczych).

 

W celu przystąpienia do egzaminu należy złożyć wniosek o jego przeprowadzenie wraz z orzeczeniem lekarskim stwierdzającym brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu operatora koparki wielonaczyniowej.

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne, egzamin oraz badania lekarskie odbywają się w naszej siedzibie. Centrum Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn IMBiGS w Warszawie prowadzi rejestr wydawanych świadectw i wpisów do książki operatora i wydaje duplikaty w/w uprawnień.

 

 

--------

Zapraszamy na szkolenia i kursy zawodowe dla operatorów maszyn wszystkich mieszkańców województw Polski Pólnocnej. Województwo pomorskie (Gdańsk, Sopot, Gdynia, Reda, Rumia, Wejherowo, Kościerzyna, Słupsk, Tczew, Malbork, Kwidzyn, Bytów, Lębork, Chojnice, Nowy Dwór Gdański), a także woj kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. Na terenie Gdańska posiadamy dwie siedziby gdzie prowadzimy zajęcia teoretyczne oraz plac manewrowy gdzie odbywają się zajęcia praktyczne. Zajęcia i egzanimy dla operatorów koparek odbywają się blisko Dworca Głównego w Gdańsku (dzielnica Orunia). 

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Layer_161
Layer_16
Facebook
Facebook