Lista nabliższych
kursów

Kurs dla operatorów wiertnic poziomych

wiertnica

Zapraszamy na profesjonalne szkolenie z zakresu obsługi wiertnic poziomych (dla technologii bezwykopowych).

Rozpoczęcie zajęć 12 lipca 2021 r. od godziny 16:00 w naszej siedzibie przy Al. Gen. J. Hallera 16/18.

Szczegółowe informacje i zapisy pod nr tel. 58 341 97 39, 669 381 859 lub 601 295 296.

radek@inzynieria.org

jan@inzynieria.org 

 

Szkolenie zakończone będzie egzaminem państwowym przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook