Wstecz

Szkolenia

Uprawnienia operatora maszyn

Zobacz listę szkoleń

Agregaty tynkarskie

7-10

CEL KURSU:

  • przygotowanie kandydata do bezpiecznego wykonywania zawodu w zakresie obsługi agregatów tynkarskich

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne oraz egzamin końcowy odbywają się w naszej siedzibie.

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook