Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Żurawie

40-227

Organizujemy szkolenia na wszystkie typy żurawi (potocznie: dźwigów) podanych poniżej

  • żurawie II Ż -stacjonarne, -przewoźne, -przenośne (HDS), -samojezdne
  • żurawie IŻ  -wieżowe (budowlane), -szynowe (stoczniowe)
     

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: od 18 lat
  • ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy

 
2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów żurawii. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy żurawie przenośne o udźwigu od 6 do 12 ton oraz żurawie samojezdne od 32 do 110 ton. Zapewniamy również przeprowadzenie zajęć praktycznych na żurawiach wieżowych i szynowych.

 

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję ważne przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od typu żurawia)

40-5440-8640-22440-8440-22640-225

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook