Żurawie

Organizujemy szkolenia na wszystkie typy żurawi (potocznie: dźwigów) podanych poniżej

  • żurawie II Ż -stacjonarne, -przewoźne, -przenośne (HDS), -samojezdne
  • żurawie IŻ  -wieżowe (budowlane), -szynowe (stoczniowe)

 

1. Kryteria uczestnictwa:

   - wiek: od 18 lat

   - ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy

 

2. Program szkolenia

   Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

   Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

    do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

    Siedziba zleceniodawcy lub

    oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub

    miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

   Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów żurawii.

   Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

    Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy żurawie przenośne o udźwigu od 6 do 12 ton oraz żurawie samojezdne od 32 do 110 ton. Zapewniamy również przeprowadzenie zajęć praktycznych na żurawiach wieżowych i szynowych.

 

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

 

 

ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859