Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP.

 

 

Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP”

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia realizowane przez Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Usługowe Inżynieria Radosław Kończyk w ramach projektu „Zmajstruj sobie zawód! Szkolenia dla osób zatrudnionych w sektorze MMiŚP” (nr: RPPM.05.05.00-22-0087/16), który skierowany jest do osób powyżej 18 roku życia z województwa pomorskiego,:

  • pracujących w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach
  • pracujących w podmiotach ekonomii społecznej lub przedsiębiorstwach społecznych

oraz

  • prowadzących działalność na własny rachunek.

 

W ramach niniejszego projektu zapraszamy w szczególności na kursy Ładowarki kl. III, Koparki kl. III, Koparkoładowarki kl. III, Wózek jezdniowy podnośnikowy kat. IWJO, Podesty ruchome kat IP, Spawanie. Ponadto oferujemy możliwość realizacji innych kursów zawodowych.

 

Udział w projekcie wiąże się z zobowiązaniem uczestnika do pokrycia kosztów przystąpienia do egzaminu państwowego kończącego kurs oraz kosztów wydania niezbędnych dokumentów potwierdzających uzyskane kwalifikacje.

 

 

Celem projektu jest:

  • Poprawa sytuacji osób w wieku aktywności zawodowej na pomorskim rynku pracy poprzez:

o   min 3% osób w wieku 50 lat i więcej zostanie objętych wsparciem
w Programie

o   min 80% osób w wieku 25 lat i więcej zostanie objętych wsparciem
w Programie

o   min 80% osób o niskich kwalifikacjach zostanie objętych wsparciem
w Programie

o   min 8% mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach zostanie objętych wsparciem
w Programie

 

Planowane efekty:

  • min 2% osób w wieku 50 lat, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu
  • min 68% osób w wieku 25 lat, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu
  • min 68% osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskają kwalifikacje lub nabędą kompetencje po opuszczeniu Programu

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

 

 

Wartość projektu: 1 932 481,51 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 610 401,26 zł

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________