Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Wózki kontenerowe

38-47

Przeprowadzamy kursy z zakresu obsługi wózków jezdniowych, podnośnikowych IWJO w tym do przeładunku kontenerów (potocznie: Reachstackery, wózki kontenerowe)
 

1.Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat

 

2. Program szkolenia

Zatwierdzony przez Urząd Dozoru Technicznego
 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów. Są to operatorzy oraz konserwatorzy z uprawnieniami UDT. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego

 

6. Zajęcia praktyczne

Przeprowadzamy na wózkach do przeładunku kontenerów, ponadto na wózkach teleskopowych.

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

38-4938-4838-50

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook