Uwaga! Zmiana przepisów

W trosce o dobro naszych klientów informujemy, że uległo zmianie Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

Szczegóły w zakładce informacje ogólne - operatorzy maszyn