Szkolenia zawodowe

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NA KURSY ZAWODOWE!

Oferujemy kursy z zakresu:

- magazynier
- monter instalacji alarmowych
- monter instalacji sanitarnych
- monter wentylacji i klimatyzacji
- sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i terminali płatniczych
- malarz piaskarz - NOWOŚĆ!


CERTYFIKATY:
Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
tel. 669-381-859 oraz e-mail radek@inzynieria.org