Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Suwnice

1-228

Przeprowadzamy szkolenia na wszystkie typy suwnic podanych poniżej:

  • suwnice II S (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW)
  • suwnice I S (suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S)
  • suwnice specjalne IS lub IS kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, elektromagnesy

Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego  do obsługi suwnic IS, uprawnia do obsługi suwnic IIS w pełnym zakresie

 

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat
  • ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy (tylko w przypadku suwnic sterowanych z kabiny IS)

 

2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów podestów ruchomych. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy suwnice starowane z poziomu roboczego oraz kabiny do 50 ton

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję ważne przez okres 5 lub 10 lat (w zależności od typu suwnic).

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook