Suwnice

Przeprowadzamy szkolenia na wszystkie typy suwnic podanych poniżej

  • suwnice II S (suwnice hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo oraz wciągniki i wciągarki według kategorii IIW)

  • suwnice I S (suwnice sterowane z kabiny oraz wciągniki i wciągarki według kategorii I W i suwnice według kategorii II S)

  • suwnice specjalne IS lub IS kafarowe, kolumnowe, kuzienne, łapowe, kleszczowe, stryperowe, wsadowe, hartownicze, lejnicze, chwytnikowe, chwytakowe, trawersowe, elektromagnesy

 

Posiadanie zaświadczenia kwalifikacyjnego  do obsługi suwnic IS, uprawnia do obsługi suwnic IIS w pełnym zakresie

 

1. Kryteria uczestnictwa:

   - wiek: co najmniej 18 lat

   - ważne orzeczenie lekarskie do pracy powyżej 3 m, wydane przez lekarza medycyny pracy (tylko w przypadku suwnic sterowanych z kabiny IS)

 

2. Program szkolenia

   Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

   Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

    do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

    Siedziba zleceniodawcy lub

    oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207 lub

    miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

   Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów podestów ruchomych.

   Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

    Do zajęć i egzaminów praktycznych UDT wykorzystujemy suwnice starowane z poziomu roboczego oraz kabiny do 50 ton

 

 Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

 

 ZAPISY

 radek@inzynieria.org

 tel. 669 381 859