Palenie i sczepianie

CEL SZKOLENIA:

zdobycie umiejętności niezbędnych do samodzielnego cięcia gazowego i sczepiania elektrycznego

 

CERTYFIKATY

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

- BHP

- zasady procesu cięcia/palenia i sczepiania

- budowa i zasada działania urządzeń do cięcia i szczepiania

- gazy stosowane przy cięciu tlenowym

- ogólne warunki technologiczne

- technika cięcia/palenia i szczepiania

- zajęcia praktyczne

 

MIEJSCE KURSU:

- siedziba Zleceniodawcy

- Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 209

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY:

tel. 669 381 859, 58 380 22 33

radek@inzynieria.org