Metody spawania

Szkolimy w następujących metodach:

 • Kurs spawania łukowego elektrodą otuloną (metoda 111) 

 • Kursy spawania MIG – MAG: 

  - Metoda 131

  - Metoda 135 

  - Metoda 136 

  - Metoda 138

 • Kurs spawania TIG (metoda 141) 

 • Kurs spawania gazowego, acetylenowo - tlenowego (metoda 311)

 • Kurs ręcznego cięcia palnikiem plazmowym

   

Kursy spawania i cięcia odbywają się zgodnie z programami Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach oraz TÜV Rheinland.

Egzaminy przeprowadzają niżej wymienione Instytucje:

 

  

 

MODUŁ I - spawanie pachwinowe              

MODUŁ II - spawanie czołowe blach

MODUŁ III - spawanie czołowe rur

 

pozycje spawania