Lutowanie gazowe - miękkie i twarde

W ramach kursów z zakresu lutowania proponujemy:

  • kurs lutowania miękkiego
  • kurs lutowania twardego

Szkolenie mogą odbyć osoby nie posiadające doświadczenia w spawaniu.

 

CEL SZKOLENIA:

zdobycie umiejętności lutowania gazowego (twardego lub miękkiego)

 

CERTYFIKATY

Po zakończonym szkoleniu uczestnik przystępuje do egzaminu przed jedną z wybranych Jednostek Notyfikowanych.

Po pozytywnym wyniku egzaminu absolwent otrzymuje odpowiedni certyfikat.

 

PROGRAM KURSU OBEJMUJE:

- podstawy lutowania

- materiały i gazy techniczne (spoiwa do lutowania twardego, oznaczenia, rodzaje i podstawowe właściwości gazów palnych)

- urządzenia do ręcznego lutowania gazowego

- technologia i technika lutowania

- właściwości połączeń lutowanych, niezgodności lutownicze, kontrola i badania złączy lutowanych

- przepisy bhp i p.pożarowe

-zajęcia praktyczne

 

MIEJSCE KURSU:

- siedziba Zleceniodawcy

- Gdańsk ul. Trakt św. Wojciecha 207

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY:

tel. 669 381 859, 58 380 22 33

radek@inzynieria.org