Informacje ogólne - operatorzy maszyn

Wachlarz urządzeń wykorzystywanych do robót budowlanych jest bardzo szeroki. Bezpieczna eksploatacja maszyn stosowanych przy pracach ziemnych czy drogowych oparta jest na właściwej wiedzy i umiejętnościach operatora. 

 

PODSTAWA PRAWNA

Z dniem 1 kwietnia 2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. (Dz. U. z dnia 20.01.2017 poz. 134) zmieniające Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001 roku (Dz.U. Nr 118, poz.1263).

Wymienione w powyższym akcie prawnym maszyny robocze mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby, które ukończyły szkolenie i uzyskały pozytywny wynik ze sprawdzianu przed Komisją Egzaminacyjną.

Zgodnie z decyzją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie prowadzimy szkolenia we wszystkich klasach uprawnień dla operatorów sprzętu budowlano - drogowego.

 

GDZIE SZKOLIMY?
Zajęcia teoretyczne odbywają się w Gdańsku, przy Al. Gen. J. Hallera 16/18,  w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Parking dla samochodów znajduje się na zapleczu szkoły – wjazd przez bramę obok wejścia głównego CKZiU.

Dysponujemy salami dydaktycznymi o powierzchni od 40 do 100 m2. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, makiety, plansze, przekroje maszyn co w znacznym stopniu ułatwia proces przyswajania wiedzy przez kursantów.

Zajęcia praktyczne przeprowadzamy w naszym oddziale w Gdańsku – Oruni przy ul. Trakt św. Wojciecha 207, w bliskim sąsiedztwie Urzędu Dozoru Technicznego.

 

BAZA SPRZĘTU

Gwarantujemy przeprowadzenie zajęć praktycznych na każdym urządzeniu - posiadamy własne maszyny: koparkoładowarkę JCB, koparkę jednonaczyniową JCB, ładowarkę jednonaczyniową JCB, wózek teleskopowy/wielozadaniowy nośnik osprzętu Manitou. Ponadto elektrownię polową, przecinarki, zagęszczarki, pilarki mechaniczne do ścinki drzew, narzędzia udarowe ręczne itd.

 

ELASTYCZNY HARMONOGRAM - DOPASOWANY DO TWOJEGO PLANU DNIA

Szkolimy 6 dni w tygodniu, w godzinach od 7 – 20. Codziennie w godzinach od 16 do 20 lub w godzinach porannych od 8 – 12.

 

EGZAMINY PAŃSTWOWE

Kursy, które tego wymagają zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją z Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Egzaminy państwowe teoretyczne i praktyczne odbywają się w naszej siedzibie.

 

KADRA DYDAKTYCZNA

Wykłady oraz zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni specjaliści z dziedziny budowy, konserwacji oraz eksploatacji maszyn, posiadający niezbędne umiejętności pedagogiczne. Fakt, iż są to osoby z wieloletnim stażem w branży budowlanej ma pozytywny wpływ na efektywny przekaz wiadomości.

 
NAJWAŻNIEJSZE - każdego kursanta traktujemy indywidualnie! Szanujemy Twój czas, a wiedza i umiejętności jakie zdobędziesz na naszych kursach spowodują, że nie tylko zdasz egzaminy IMBiGS, ale również będziesz miał świadomość swoich praw i obowiązków, a także zagrożeń jakie czyhają na operatora w jego w codziennej pracy!

 

 

ZAPISY

tel. 669 381 859

     601 295 296

     radek@inzynieria.org 

     jan@inzynieria.org