Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Hakowy

70-230

Organizujemy szkolenia hakowego, lukowego oraz poddźwigowego.
 

1. Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat

 

2. Program szkolenia

Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku. Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

Do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów.

 

6. Zajęcia praktyczne

Odbywają się w zakładach pracy

 

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook