Wstecz

Szkolenia

Urządzenia transportu bliskiego

Zobacz listę szkoleń

Dźwigi

35-38

Organizujemy szkolenia na wszystkie typy dźwigów podanych poniżej:

  • dźwigi (windy) IID ( dźwigi budowlane z obsługą: -towarowe, -towarowo-osobowe)
  • dźwigi (windy) ID (dźwigi towarowe z obsługą i szpitalne)
     

1.Kryteria uczestnictwa:

  • wiek: co najmniej 18 lat
  • ważne orzeczenie lekarskie do pracy dźwigami


 2. Program szkolenia

 Szkolenia przeprowadzamy na podstawie programu szkoleniowego zatwierdzonego przez Urząd Dozoru Technicznego w Gdańsku.

 Kurs obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

3. Terminy szkoleń 

do uzgodnienia ze zleceniodawcą, szkolimy 6 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 20

 

4. Miejsce szkolenia oraz egzaminu UDT 

Siedziba zleceniodawcy lub oddział naszej placówki w Gdańsku  ul. Trakt św. Wojciecha 207. Miejsce egzaminu siedziba Urzędu Dozoru Technicznego w Gdańsku, Trakt św. Wojciecha 215 b

 

5. Kadra dydaktyczna

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych wykładowców oraz doświadczonych instruktorów – operatorów dźwigów. Nasza kadra obecna jest na wszystkich egzaminach państwowych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

 

6. Zajęcia praktyczne

Odbywają się na wybranych dźwigach w zakładach pracy

 

Kurs kończy się egzaminem przed komisją z Urzędu Dozoru Technicznego. Absolwenci kursu otrzymują bezterminowe zaświadczenia wydawane przez w/w instytucję.

Chcesz podnieść

swoje kwalifikacje?

669 381 859

601 295 296

Al. Gen. J. Hallera 16/18, 80 - 426 Gdańsk

Trakt św. Wojciecha 207, 80 - 017 Gdańsk

Layer_16
Layer_161
Facebook
Facebook