certyfikaty

Centrum Szkoleń Inżynieria spełnia następujące kryteria:

 

  •  posiada profil placówki kształcenia ustawicznego
  •  znajduje się w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku
  •  posiada certyfikat kształcenia operatorów Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego
  •  posiada akredytację Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń z obsługi urządzeń transportu bliskiego
  •  posiada certyfikaty jakości TÜV Rheinland, Instytutu Spawalnictwa, Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie szkoleń spawalniczych
  • posiada certyfikat jakości systemu zarządzania DNV - GL wg normy ISO 9001:2008