baza szkoleniowa

WARUNKI LOKALOWE

Siedziba naszej placówki mieści się w Gdańsku, przy Al. Gen. J. Hallera 16/18, w budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1. Parking dla samochodów znajduje się na zapleczu szkoły – wjazd przez bramę obok wejścia głównego CKZiU.

Dysponujemy salami dydaktycznymi o powierzchni od 40 do 100 m2. Wszystkie sale wyposażone są w sprzęt audiowizualny, makiety, plansze, przekroje maszyn, co w znacznym stopniu ułatwia proces przyswajania wiedzy przez kursantów.

Oddział naszej placówki mieści się w Gdańsku – Oruni na Trakcie św. Wojciecha 207, w bliskim sąsiedztwie Urzędu Dozoru Technicznego.    W tym miejscu realizujemy szkolenia UDT oraz spawalnicze. Pod tym adresem mieści się również nasz poligon do zajęć praktycznych z parkiem maszynowym.