Badania nieniszczące

Kurs Badania wizualne VT (1+2)

 

CEL SZKOLENIA:
Nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu badań wizualnych VT i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu przed komisją TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.


CERTYFIKATY:

Uczestnicy po odbytym szkoleniu otrzymują zaświadczenie o jego ukończeniu wystawiane przez uznaną jednostkę szkoleniową TÜV Akademia Polska Sp. z o.o., którego pozytywny wynik pupoważnia do przystępowania do egzaminu kwalifikacyjnego przeprowadzanego następnego dnia po zakończeniu szkolenia przez Jednostkę Certyfikującą Personel Badań Nieniszczących TÜV Rheinland – TÜV Rheinland Industrie Service GmbH przy TÜV Akademia Polska Sp. z o.o.


PROGRAM KURSU:

Wiedza teoretyczna:

-  Certyfikacja i kwalifikacja personelu badań nieniszczących wg EN ISO 9712

-  Charakterystyka obiektów badania oraz występujących w nich niezgodności (złącza spawane)

-  Korozja materiałów

- Podstawy fotometrii oraz optyki

-  Podstawy anatomii narządu wzroku

-  Podstawowe elementy układu optycznego

-  Przyrządy optyczne stosowane w badaniach wizualnych

-  Endoskopia przemysłowa

-  Przymiary i spoinomierze stosowane w badaniach wizualnych

-  Oświetlenie i warunki obserwacji niezgodności

-  Kontrola warunków obserwacji

-  Zakres i technika badania wizualnego

-  Umiejscowienie w ramach czasowych badania wizualnego

-  Wykrywanie niezgodności

-  Normy związane z techniką i obiektem badania wizualnego – kryteria oceny niezgodności

Umiejętności praktyczne:

-  Badanie wizualne złączy przygotowanych do spawania, gotowych złączy spawanych blach i rur oraz powierzchni odlewów

-  Dobór techniki do danego zadania badawczego

-  Przeprowadzenie badania, odpowiednia kolejność poszczególnych etapów badania

-  Interpretacja i ocena niezgodności

-  Protokołowanie

-  Redagowanie instrukcji badania dla wskazanego obiektu

 

MIEJSCE KURSU:

  • Siedziba zleceniodawcy
  • Inżynieria Trakt Św. Wojciecha 207, 80-017 Gdańsk

 

KRYTERIUM UCZESTNICTWA:

  •   ukończone 18 lat
  •    wykształcenie co najmniej podstawoweWIĘCEJ INFORMACJI ORAZ ZAPISY:

tel. kom. 669 381 859, 58 380 22 33

e mail: radek@inzynieria.org, www.inzynieria.org