Agregaty tynkarskie

Kursy operatorów maszyn do robót ziemnych są realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

 

CEL KURSU:

- przygotowanie kandydata do bezpiecznego wykonywania zawodu w zakresie obsługi agregatów tynkarskich - wszystkie typy kl. III.

 

CERTYFIKATY/ZAŚWIADCZENIA:

Po ukończeniu szkolenia słuchacze otrzymują zaświadczenie wydawane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.
w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2014 poz. 622).

 

 

Szkolenie teoretyczne, praktyczne oraz egzamin końcowy odbywają się w naszej siedzibie.

 

 

Zapisy:

radek@inzynieria.org 669-381-859 ,

jan@inzynieria.org 601-295-296